มีบริการฟรี1เดือน                                                                                                                                                                                                                                                           สําหรับลูกค้าใหม่นะคะ