บริการที่รับทำสำหรับบุรุษ-สตรี 

    • กระชับแนวถักทอ/RT
    • รีบอนด์
    • รีคอนสตรักชั่น
    • NX LINE HAIR


บริการพิเศษ

    • รับซ่อมแซม ผมทอเก่าหรือใหม่ทุกแบบ