• ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา

 • หลังทํา

                            ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               ร้านแฮร์พ้อยท์ ให้บริการทอผมหรือเสริมเส้นผมทดแทนสําหรับท่านชาย-ท่านหญิง                                                                                                        สําหรับท่านที่มีปัญหาหัวล้านหรือผมบางหรือมีแผลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ                                                                                                     ซึ่งเส้นผมของจริงได้หายไป โดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทํามากกว่า 23 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ทางร้านจะวิเคราะห์พื้นที่ๆจะทําการเสริมเส้นผมหรือทอผม ซึ่งมีหลายวิธีเช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             การถัก(RT)                                                                                                                                                                                                                    การติดกาว (RB)                                                                                                                                                                                                             การติดกาวเต็มชิ้น (RC)                                                                                                                                                                                                  การติดกาวบางพิเศษ (NX)                                                                                                                                                                                          การติดกาวแบบเทคโนโลยีใหม่ (NG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           เริ่มจากการวัดขนาดที่จะทําการทอผมและได้แบบโคลงสร้างของผมที่จะทอ                                                                                                              แล้วทางร้านก็จะนัดเวลาลูกค้าเพื่อทําการ ตัดซอย-ตัดแต่ง ตามขั้นตอนของทางร้าน                                                                                                           และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทางร้านจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาให้กับลูกค้า                                                                                                                  เพื่อสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ร้านหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด                                                                                                                                                วิธีดูแลรักษาง่ายมากค่ะ สะบายๆ ไม่ยุ่งยากค่ะ                                                                                                                                       หลังจากการใช้งานอาจมีเส้นผมหลุดร่วงตามระยะเวลาของการใช้งาน(แล้วแต่บุคคล)                                                                                             ลูกค้าสามารถนํากลับมาเพิ่มเติมเส้นผมหรือซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามใกล้เคียงของเดิมได้ค่ะ                                                                                                                                 (ขึ้นอยู่กับตัวฐานของโครงสร้างด้วยนะคะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

             

 

 

 

 

                    

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • รูปภานในร้าน

 • รูปภานในร้าน

 • รูปภานในร้าน