• ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

                             ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่                                   

                                                       ร้านแฮร์พ้อยท์ ให้บริการทอผมหรือเสริมเส้นผมทดแทนสําหรับท่านชาย-ท่านหญิง                                                                                                     สําหรับท่านที่มีปัญหาหัวล้านหรือผมบางหรือมีแผลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ                                                                                                   ซึ่งเส้นผมของจริงได้หายไป โดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทํามากกว่า 23 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ทางร้านจะวิเคราะห์พื้นที่ๆจะทําการเสริมเส้นผมหรือทอผม ซึ่งมีหลายวิธีเช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           การถัก(RT)                                                                                                                                                                                                                    การติดกาว (RB)                                                                                                                                                                                                           การติดกาวเต็มชิ้น (RC)                                                                                                                                                                                                    การติดกาวบางพิเศษ (NX)                                                                                                                                                                                           การติดกาวแบบเทคโนโลยีใหม่ (NG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เริ่มจากการวัดขนาดที่จะทําการทอผมและได้แบบโครงสร้างของผมที่จะทอ                                                                                                              แล้วทางร้านก็จะนัดเวลาลูกค้าเพื่อทําการ ตัดซอย-ตัดแต่ง ตามขั้นตอนของทางร้าน                                                                                                          และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทางร้านจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาให้กับลูกค้า                                                                                                                       สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ร้านหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด                                                                                                                                                       วิธีดูแลรักษาง่ายมากค่ะ สะบายๆ ไม่ยุ่งยากค่ะ                                                                                                                                        หลังจากการใช้งานอาจมีเส้นผมหลุดร่วงตามระยะเวลาของการใช้งาน(แล้วแต่บุคคล)                                                                                              ลูกค้าสามารถนํากลับมาเพิ่มเติมเส้นผมหรือซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามใกล้เคียงของเดิมได้ค่ะ                                                                                                                             (ขึ้นอยู่กับตัวฐานของโครงสร้างด้วยนะคะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              สนใจติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  084-3281885                                                                                                                                                                                                                      081-3658305                                                                                                                                                                                                                       02-2372359                                                                                                                                                                                                                       ID LINE: tukta 140                                                                                                                                                                                                             ID LINE: mee 186                                                                

  


                          

 

 

 

 

                    

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • รูปภายในร้าน

 • รูปภายในร้าน

 • รูปภายในร้าน