ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่084-3281885   081-3658305,02-2372359LINEID:tukta LINEID:mee186

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 : 

 

                              ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่                                   

                                                      ร้านแฮร์พ้อยท์ให้บริการทอผมหรือเสริมเส้นผมทดแทนสําหรับท่านชาย-ท่านหญิง                                                                                                     สําหรับท่านที่มีปัญหาหัวล้านหรือผมบางหรือมีแผลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ                                                                                                    ซึ่งเส้นผมของจริงได้หายไปโดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทํามากกว่า23ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ทางร้านจะวิเคราะห์พื้นที่ๆจะทําการเสริมเส้นผมหรือทอผมซึ่งมีหลายวิธีเช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         การถัก(RT)                                                                                                                                                                                                                    การติดกาว(RB)                                                                                                                                                                                                           การติดกาวเต็มชิ้น(RC)                                                                                                                                                                                                    การติดกาวบางพิเศษ(NX)                                                                                                                                                                                           การติดกาวแบบเทคโนโลยีใหม่(NG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เริ่มจากการวัดขนาดที่จะทําการทอผมและได้แบบโครงสร้างของผมที่จะทอ                                                                                                               แล้วทางร้านก็จะนัดเวลาลูกค้าเพื่อทําการตัดซอย-ตัดแต่ตามขั้นตอนของทางร้าน                                                                                                             และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทางร้านจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาให้กับลูกค้า                                                                                                                      สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ร้านหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด                                                                                                                                                 วิธีดูแลรักษาง่ายมากค่ะสะบายๆไม่ยุ่งยากค่ะ                                                                                                                                        หลังจากการใช้งานอาจมีเส้นผมหลุดร่วงตามระยะเวลาของการใช้งาน(แล้วแต่บุคคล)                                                                                              ลูกค้าสามารถนํากลับมาเพิ่มเติมเส้นผมหรือซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามใกล้เคียงของเดิมได้ค่ะ                                                                                                                            (ขึ้นอยู่กับตัวฐานของโครงสร้างด้วยนะคะ)                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                       

  *** มีบริการฟรี1เดือนสําหรับลูกค้าใหม่ค่ะ *** 

 
                                                                                                                  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่     Image result for line icon     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           084-3281885                                                                                                                                                           081-3658305                                                                                                                                                           02-2372359                                                                                                                                                                                                          LINEID tukta                                                                                                                                                           LINE ID : mee186 
                                                    
                                                                           แฮร์พ้อยท์เซนต์เตอร์ยินดีให้บริการค่ะ
 

                          

 

 

 

 

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • รูปภายในร้าน

 • รูปภายในร้าน

 • รูปภายในร้าน