ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่084-3281885   081-3658305,02-2372359LINEID:tukta140 LINEID:mee186

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • ก่อนทํา

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 • หลังทํา *ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบุคคล

 ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่   
 
                                
ร้านแฮร์พ้อยท์ให้บริการทอผมหรือเสริมเส้นผมทดแทนสําหรับท่านชาย-ท่านหญิง  สําหรับท่านที่มีปัญหาหัวล้านหรือผมบางหรือมีแผลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ  ซึ่งเส้นผมของจริงได้หายไปโดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทํามากกว่า23ปี  ทางร้านจะวิเคราะห์พื้นที่ๆจะทําการเสริมเส้นผมหรือทอผมซึ่งมีหลายวิธีเช่น                                                                                                                                                                                                                                                     
 • การถัก(RT)   
 • การติดกาว(RB) 
 • การติดกาวเต็มชิ้น(RC)
 • การติดกาวบางพิเศษ(NX) 
 • การติดกาวแบบเทคโนโลยีใหม่(NG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เริ่มจากการวัดขนาดที่จะทําการทอผมและได้แบบโครงสร้างของผมที่จะทอ  แล้วทางร้านก็จะนัดเวลาลูกค้าเพื่อทําการตัดซอย-ตัดแต่ตามขั้นตอนของทางร้าน และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทางร้านจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาให้กับลูกค้า สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ร้านหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด  วิธีดูแลรักษาง่ายมากค่ะสะบายๆไม่ยุ่งยากค่ะ หลังจากการใช้งานอาจมีเส้นผมหลุดร่วงตามระยะเวลาของการใช้งาน(แล้วแต่บุคคล)  ลูกค้าสามารถนํากลับมาเพิ่มเติมเส้นผมหรือซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามใกล้เคียงของเดิมได้ค่ะ   (ขึ้นอยู่กับตัวฐานของโครงสร้างด้วยนะคะ)                
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
  *** มีบริการฟรี1เดือนสําหรับลูกค้าใหม่ค่ะ *** 

 
 สนใจติดต่อสบถามได้ที่     Image result for line icon     
 
084-3281885  , 081-3658305  , 02-2372359  

LINE ID : tukta140   
LINE ID : mee186 
 
  
 
แฮร์พ้อยท์เซนต์เตอร์ยินดีให้บริการค่ะ
 

 

 

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • ตัวอย่างผม

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • โครงสร้างตาข่ายชิ้นงาน

 • รูปภายในร้าน

 • รูปภายในร้าน

 • รูปภายในร้าน