Hair Point

Center

เนื้อหา

ใช้เวลาเพียง 1ชั่วโมงจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 084-3281885, 081-3658305, 02-2372359
tukta2269 mee186

 

HairPoint Center

ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ 

ร้านแฮร์พ้อยท์ให้บริการทอผมหรือเสริมเส้นผมทดแทนสําหรับท่านชาย-ท่านหญิง  สําหรับท่านที่มีปัญหาหัวล้านหรือผมบางหรือมีแผลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ  ซึ่งเส้นผมของจริงได้หายไปโดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทํามากกว่า23ปี  ทางร้านจะวิเคราะห์พื้นที่ๆจะทําการเสริมเส้นผมหรือทอผมซึ่งมีหลายวิธีเช่น

    • การถัก(RT)

    • การติดกาว(RB)

    • การติดกาวเต็มชิ้น(RC)

    • การติดกาวบางพิเศษ(NX)

    • การติดกาวแบบเทคโนโลยีใหม่(NG)

เริ่มจากการวัดขนาดที่จะทําการทอผมและได้แบบโครงสร้างของผมที่จะทอ  แล้วทางร้านก็จะนัดเวลาลูกค้าเพื่อทําการตัดซอย-ตัดแต่ตามขั้นตอนของทางร้าน และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทางร้านจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาให้กับลูกค้า สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ร้านหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด  วิธีดูแลรักษาง่ายมากค่ะสะบายๆไม่ยุ่งยากค่ะ หลังจากการใช้งานอาจมีเส้นผมหลุดร่วงตามระยะเวลาของการใช้งาน(แล้วแต่บุคคล)  ลูกค้าสามารถนํากลับมาเพิ่มเติมเส้นผมหรือซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามใกล้เคียงของเดิมได้ค่ะ   (ขึ้นอยู่กับตัวฐานของโครงสร้างด้วยนะคะ)

*** มีบริการฟรี1เดือนสําหรับลูกค้าใหม่ค่ะ ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 084-3281885, 081-3658305, 02-2372359
tukta2269 mee186